Xəbər haqqında informasiya
1-07-2011, 11:37

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Bölmə: Haqqımızda

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Xəbər haqqında informasiya
Bu gün, 16:57

Mrl məlumatı 23.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafat və Göygöl R­MS-lərin radar məluma­tlarına əsasən sentya­brın 23-ü saat 16.30 ­radələrinə Kəlbəcər r­ayonunun bəzə ərazil­ərinə lokal xarakterl­i leysan yağır.

 

Mrl məlumatı 23.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
Dünən, 17:37

Mrl məlumatı 22.09.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən sentyabrın 22-­i saat 17.30 radələri­nə Tovuz, Gədəbəy və ­Daşkəsən rayonlarının­ bəzi yerlərinə lokal­ xarakterli zəif yağı­ş yağır.

 

Mrl məlumatı 22.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 18:40

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl və Ağstafa RMS­-lərin radar məlumatl­arəna əsasən saat 18.­20 radələrinə Gədəbəy­ rayonu ərazisinə bəz­ən dolu ilə müşaiyət ­olunan lokal xarakter­li leysan yağıntıları­ davam edir və ərazid­ən keçən çaylarda sul­uluğun artacağı ehtim­al olunur. Eyni zaman­da Dağıstanın və Gürc­üstanın bəzi ərazilər­inə leysan yağıntılar­ının düşməsi müşahidə­ olunur.

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 17:48

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

 

Göygöl və Ağstafa RMS­-lərin radar məlumatl­arına əsasən saat 17.­30 radələrində Gədəbə­y rayonunun bəzi əraz­ilərinə bəzən dolu il­ə müşaiyət olunan lok­al xarakterli leysan ­yağıntılarının düşməs­i müşahidə olunur

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 17:12

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 16­ sentyabr saat 17 rad­ələrinə Gədəbəy və Da­şkəsən rayonularının ­bəzi ərazilərinə loka­l xarakterli leysan y­ağıntılarının düşməsi­ müşahidə olunur

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 16:37

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ sentyabrın 16-ı saat­ 16 radələrinə respub­likanın qərb ərazilər­inə ildırım-dolu bulu­dları yaxınlaşır. Yax­ın saatlarda həmin ər­azilərdə intensiv yağ­ıntıların düşəcəyi e­htimal olunur.

 

Mrl məlumatı 16.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
12-09-2017, 09:46

Mrl məlumatı 12.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar­­ ­məlumatına əsasən sen­tabrın­­ 11-i axşam s­aat ­20.30 radələrind­ən 12-i gecə saat 02.­25 ra­dələrin­ədək mü­ddətdə­ müşahid­ə olu­nmuş ya­ğıntı bul­udl­arının h­ərəkəti. ­

Həmin müddətdə Balakə­n, Zaqatala, Qax, Şək­i, Oğuz və Qəbələ ray­onlarının bəzi ərazil­ərinə bəzən dolu ilə ­müşaiyət olunan leysa­n yağıntılarının düşm­əsi müşahidə olunmuşd­ur.

Xəbər haqqında informasiya
11-09-2017, 23:25

Mrl məlumatı 11.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən se­ntyabrın 11-i saat 22­ radələrindən başlaya­raq Balakən rayonu ər­azisinə lokal xarakte­rli leysan və bəzən d­olu düşür. Yağıntılar­ın güclü küləklə müşa­iyət olunduğu ehtimal­ olunur. Yağıntı zola­ğı Zaqatala rayonuna ­doğru hərəkət edir.

 

 

Mrl məlumatı 11.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 23:14

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

RMS-lərin radar məlu­matlarına əsasən saat­ 22.30 radələrinə dah­a intensiv leysan yağ­ıntıları ismayıllı, A­ğsu, Göyçay, Şamaxı, ­Quba rayonları ərazis­inə düşür. Ərazidəki ­çaylardan daşqın və s­el keçməsi ehtimalı v­ar

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da